ATO Başkanı Baran, Aktif Kadın, Eşit Temsil Projesi Çalışma Toplantısı'na katıldı

...
Ekonomi

ATO Başkanı Baran, Aktif Kadın, Eşit Temsil Projesi Çalışma Toplantısı'na katıldı

ATO'da kadın komite ve meclis üye sayımızı artırmak istiyoruz Bu rakamların günümüzde yeterli olmadığını kaydeden Baran, Kadın girişimcilerimiz karar alma süreçlerine aktif katılım sağladıkça, üretimin de ihracatının da artacağını ülkemizin zenginleşeceğini, kalkınacağını biliyoruz. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) koordinatörlüğünde Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ve Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Aktif Kadın, Eşit Temsil" projesinin çalışma toplantısına katıldı. Türkiye genelindeki kadın girişimci sayısının yıllar içerisinde düşük seyirle de olsa artış gösterdiğini ifade eden Baran, Türkiye'deki kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki oranının 10 yıl önce yüzde 27 olan oranının bugün yüzde 35 seviyesine yükseldiği bilgisini verdi. 

ATO'da kadın komite ve meclis üye sayımızı artırmak istiyoruz Bu rakamların günümüzde yeterli olmadığını kaydeden Baran, Kadın girişimcilerimiz karar alma süreçlerine aktif katılım sağladıkça, üretimin de ihracatının da artacağını ülkemizin zenginleşeceğini, kalkınacağını biliyoruz. Baran, kadın girişimciliği ve istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara destek verdiklerini de kaydetti. KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel de konuşmasında, proje kapsamında "Yönetimlerdeki kadın sayısını nasıl artırırız?" sorusunu yanıtlamayı hedeflediklerini anlattı. Toplantıda, meslek örgütleri ve odalarında kadın temsilinin yetersizliğinin nedenleri ve çözüm önerileri ele alındı.